Available Soon

Lazzaroni Panettone - Metal Tin Elegance
Lazzaroni Panettone - Metal Tin Elegance 1 KG
Lazzaroni Panettone Limoncello handly wrapped
Lazzaroni Panettone Limoncello handly wrapped 750 G
Lazzaroni Panettone with Chocolate Chips - Cardbox
Lazzaroni Panettone with Chocolate Chips - Cardbox 100 G
Pandoro - Metal Tin Elegance
Pandoro - Metal Tin Elegance 1 KG
Lazzaroni Panettone Classico Pattinatori metal - Tin
Lazzaroni Panettone Classico Pattinatori metal - Tin 750G
Lazzaroni Panettone Chocolate Metal Tin Cornice
Lazzaroni Panettone Chocolate Metal Tin Cornice 750 G
Lazzaroni Panettone Classico - Cardbox
Lazzaroni Panettone Classico - Cardbox 100 G
Lazzaroni Panettone Promenade Tiramisu
Lazzaroni Panettone Promenade Tiramisu